clubul taiji qigong

Contact


Centrul de Qigong si Taijiquan

Str. Cercului 3A, Bucuresti

Marti ora 18.00 - Qigong si meditatie

Sala Claudiu

Str. Claudiu nr.16, Bucuresti

Marti ora 19.30 - Taijiquan si sabie

Sambata 08.30 Taijiquan si Baguazhang

Centrul Infrafit

Str. Icoanei nr.40, Bucuresti

Qigong si Meditatie - cursuri private